Informatie Chirokamp

Ik ga op kamp en ik neem mee...


Beste ouders en leden,

WE GAAN OP KAMP!
Het kamp zal er echter dit jaar wel wat anders uitzien dan normaal. We overlopen samen even de belangrijkste maatregelen:

1. Zieke leden blijven thuis
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. Dit geldt ook voor de leiding en de kookploeg.
 
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: overzicht-risicogroepen.
Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.
 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

2. Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daarvoor door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Als leiding voorzien we een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind apart kan gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is (iemand van de leiding mag met beschermingsmateriaal bij het kind blijven). We nemen contact op met de huisarts ter plaatse. De huisarts zal ons bij staan met betrekking tot de te ondernemen stappen. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in ... bubbels van 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.
 
Zo zullen onze bubbels eruitzien:

  • Bubbel 1: Sloebers en Speelclub
  • Bubbel 2: Rakwi's en Tito's
  • Bubbel 3: Keti's en Aspi's
  • Bubbel 4: Kookploeg 

4. Extra Hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken en handschoenen.
Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus, wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s. We zorgen dat we regelmatig allemaal onze handen wassen en vermijden contact tussen verschillende bubbels.

5. Praktische informatie
Naast de normale medische fiche die we elk jaar hanteren, zijn we verplicht om dit jaar ook een extra document te laten invullen ter bevestiging dat uw kind deze zomer op een veilige manier mee op kamp mag gaan met ons. De bijlage mag in onze brievenbus gestoken worden of digitaal bezorgd worden voor 1 juli.

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

Alle praktische informatie over het kamp als vertrekken, ophalen, wat moet ik allemaal meenemen... vind je in ons vernieuwd kampduplexke

We weten dat dit voor iedereen wat aanpassing vraagt.
Bij vragen of bezorgdheden kan je eens een kijkje nemen op jeugdwerkzomer faq ouders of twijfel niet om contact opnemen met chirozandhoven@hotmail.com.
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen.

Zo maken we er samen een geweldig kamp van!

De gemeente Zandhoven ondersteunt graag alle jeugdverenigingen bij de organisatie van hun zomerkampen.  Vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de dienst noodplanning via noodplan@zandhoven.be op het nummer 03 10 16 37  (of  0472 05 67 82 buiten de kantooruren)

Warme Chirogroeten en tot snel, 

Sam, Ruben W, Stijn, Raf, Amelie, Liam, Tina, Julie D, Lore J, Lore DS, Ruben VDM, Alexander, Daan, Brecht, Gilles P, Gilles B, Noémie, Delphine, Robbe, Tristan, Jannik, Julie L, Kato, Kirsten, Toon Y, Michiel, Robin, Yana, Toon P, Sebastiaan, Noa, Cédric, Marie, Fien, Elias, Ruben H, Ine, Wannes en Lies